Kreative gjester!
Vi inviterer kreative mennesker til å bidra til vårt forum. Send dikt og/eller bilder til vår mailadresse. Alle positive bidrag vil bli lagt ut for en periode på våre undersider "kreative gjester". Vær med og bidra til et positivt og skapende fellesskap!
 

 

 

Ønskede bilder eller tekst sendes til vår epostadresse:

diktogbilder@gmail.com