FRI VILJE


 

Fri vilje

Det er mange som stiller spørsmålstegn ved om vi kan ha en fri vilje hvis Gud er allmktig. Ofte tar de det samme eksemplet, de snakker om denne fotballkampen slik som Hans og Bjørn gjør her: 

 

Hans: Har vi en fri vilje? Jeg mener jo at man ikke har fri vilje. Det er en lang diskusjon i seg selv, men jeg kan ta den korte versjonen, for jeg mener at om gud finnes og er allmektig som beskrevet, så KAN vi ikke ha fri vilje.

Fri vilje er uvitenhet implisitt. Med det mener jeg at det er umulig å ha fri vilje så lenge der eksisterer en entitet, det være gud eller menneske, som har absolutt forhåndskunnskap om resultatet.

Altså, hvis gud vet alt - selv ting som ligger i fremtiden, da vil alt det som skjer være som å se en film, for ham. Ikke bare det, men en film han har sett så mange ganger før at han kan den utenat.

Se for deg en fotballkamp tatt opp på tape, eller youtube for de mer moderne. Den vil alltid gjengi samme resultat hver gang du ser den. Du vet - med absolutt sikkerhet - hva resultatet av kampen er når du har sett den før 20 ganger.

Man kan ikke si, når man ser filmen, at ham som skyter den ballen - han har fri vilje og kan velge å skyte den en annen plass. Ballen går alltid samme plass, samme hvor mange ganger vi ser filmen.

Det er ikke fri vilje.

For at fri vilje (på denne måten) i det hele tatt skal være mulig, så kan ingen vite om resultatet på forhånd. Altså, det må være mulig å overraske gud.

Så derfor, enten har vi fri vilje, og gud er ikke allviten, eller så er gud allviten, og vi har ikke fri vilje.

 

Bjørn: Kan vi ikke ha fri vilje om Gud vet hva vi gjør? Gud vet hva jeg kommer til å gjøre, men det er vel ikke det samme som at Gud bestemmer hva jeg kommer til å gjøre? Gud tvinger meg ikke til noe som helst. Jeg handler av egen fri vilje. Men hvis det er helt sikkert hva jeg kommer til å gjøre, er det da umulig at jeg kan ha fri vilje? Altså fordi jeg ikke da kan velge noe annet?

Du snakker om en som på forhånd hadde filmet en fotballkamp, og kunne vise den til kameraten dagen før den ble spilt, men den var filmet på den betingelsen at han ikke fortalte om det til noen. Hva er forskjellene på disse tilfellene? Jo, i det ene tilfellet er det ingen som vet om hvordan kampen blir, bortsett fra Gud. I det andre tilfelle så er det mange som vet det. Men jeg gjør mine valg 100% som før, det er altså ingen som bestemmer mine valg.

 

(ref. nr. 11)

Nr. 11: Fri vilje: Bjørn sin forklaring i samtalen er hentet fra boka til Bjørn Are Davidsen som heter: Svar på tiltale.