Glimt fra Elverum

 

Norske museer selger hvert år mange billetter. Vi har kjøpt noen av dem.

Det startet i barndommen i Elverum med besøk på Glomdalsmuseet, som er Norges tredje største i forhold til byggningsmasse. Der fantes det også en revysene med forestillinger til inntekt for museet. I tenårene danset vi i museets danserestaurant. Danserestauranten var hjørnesteinen i museets økonomi til slutten av 1970-tallet. Nå er danserestauranten fredet. Den stod ferdig i 1960, arkitekt Are Vesterlid fikk treprisen for blant annet denne byggningen i 1962. I 1980 ble restauranten stengt grunnet naboenes protester mot all den støy dansingen medførte.

Det lyt ful væra innfløttere det, som protestere på slikt?