8. UNIVERSET


(Fra heftet Møteplasser, samtaler med en sønn)

 

Noen tror på evolusjon og Darwin, og et univers som oppstod fra ingenting og kom ingen steder fra. Andre tror på at Gud skapte universet, og noen tror at Gud sto bak både the Big Bang og evolusjonen. Det er ingen av oss som vet noe om det står en Gud bak alt det skapte, men dette dreier seg ikke bare om hva vi vet og ikke vet. Dette dreier seg om hva vi tror. Vi møter de store spørsmålene om universet og en skaper på forskjellige måter. For noen er bønn og meditasjon helt naturlig. I familier med mange ateister, vil familietradisjonene bære preg av skepsis. Andre mener at vi kan bruke vitenskapens tenkning, når vi ser på universet både med og uten en overintelligent skaper.

 


 

Tro og darwinisme

 

Ingenting skapte av ingenting sånn helt tilfeldig en celle med en kjernemembran med to tusen porer. Å kalle denne cellen for primitiv ville være en grov løgn, men pytt, pytt. Den kjørte hjemmefra, den brukte fjernkontrollen på garasjeporten og bare dro fra ingenting.
Den var en av de sterkeste, det var derfor den overlevde.
Det var en enorm krig der ute, det var datostempling, de fleste hadde gått ut på dato.

 


  

Universets fødsel

 

ingenting

ingenting eksploderte

og ble til et univers

 

i Melkeveien

på et fnugg av en planet

skapte Gud livet på jorden

 

(Ref. nr. 10)

Nr. 10: Universets fødsel:  En samtale etter å ha hørt Bjørn Are Davidsen.

Ikke noe kan komme av ikke noe.

Noe finnes.

Da blir konklusjonen at noe er fra evighet av.

Det at noe er uskapt er nettopp en av de store egenskapene ved Gud. Det er det som kjennetegner Gud, at han har vært til i evighet. Spørsmålet hvem skapte Gud, blir håpløst fordi det blir som å spørre om hvem som skapte det som ikke er skapt.

At vi tror på Gud og Bibelen, betyr ikke at vi må tro at jorda er mindre enn 10000 år. Det er ikke noe krav at vi skal tro det. Det vanlige opp gjennom historien, er å se på Bibelen i lys av naturvitenskapen. Mange kristne har tidligere i historien trodd på en ung jord i mangel på kunnskap. Menneskene har opp igjennom historien tolket naturen, Bibelen og historien, og sett disse i lys av hverandre.

Jeg tror ikke at man skal lese skapelsesberetningen som et vitenskapelig kompendium, men jeg tror at Gud er alle tings opphav. Vi hører om universet når vi leser skapelsesberetningen. Gud skapte, Gud sa, Gud skilte, Gud gjorde, det skjedde, han bød, og det stod der. Jeg tror at Gud har en plan og en mening. Verden ble ikke til ved et slumpetreff. Med mennesket kom noe nytt som gikk videre ut over alt det Gud hadde skapt fra før. Om mennesket ble skapt av mutasjoner eller hva som skjedde, poenget er at Adam og Eva kjente Gud. Mennesket ble kalt til en særstilling.

Om vi som er kristne tenker forskjellig om en del ting i Bibelen, for eksempel er det noen som tenker at Bibelen er ufeilbarlig, andre mener at den vitner om en ufeilbarlig Gud. Noen mener at universet ble skapt for 6000 år siden, mens andre mener at universet ble skapt gjennom mye, mye lengre tid. Noen ber bønner som fri inspirasjon, noen ber tradisjonelle bønner og andre leser opp trosbekjennelser eller proklamerer vers fra Bibelen.

Uansett hva vi mener, eller hvordan vi praktiserer vår gudstjeneste, så skal vi huske på at disse forskjellene er i ytterkanten av våre gudsliv.

Kjernen i kristendommen er at vi tror på en allmektig Gud som har skapt alt som er, og at vi tror på Jesus, som er Guds sønn. Han er ett med Gud. Han ble et menneske, levde og døde og sto opp fra de døde for vår frelses skyld. Vi kan godt diskutere det som er i ytterkanten, men vi skal aldri glemme hva som er kjernen i troen.

Noen ser både på Big Bang og Første Mosebok som modeller, og det hjelper ikke at den første er mer vitenskapelig enn den siste. Ingen av modellene kan sies å være mer reell enn den andre. Vi kan ikke trekke konklusjoner om dette tema, hverken vitenskapelige konklusjoner eller livssynskonklusjoner. Noen mener at i begynnelsen fantes ingenting. Det fantes ikke noe rom og det var ingen tid. Universet oppstod fra intet og det kom ingen steder fra. Noen andre mener at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.  De fleste mener sikkert veldig mye annet. Og så er det opp til hver enkelt av oss hva vi vil tro på.

 


 

Jeg sitter inne og leser om atomer, virvlende stjernetåker, livet på jorden.

Ute står rognebærtreet og rødmer.