ONDSKAP   


 

Ondskap

 

Filosofene er så opptatt av det ondes problem: hvis Gud er god, hvorfor finnes det ondskap i verden? Hva da med det godes problem? Hvorfor finnes det fortsatt kjærlighet i denne verden med så mange mennesker som velger å gjøre det onde? Vi lever i en verden full av vold, ran, feighet og dumhet. Løgner blir tatt som sannheter fordi de er behagelige å høre på. Om vi velger det gode eller det onde, det viser seg som spor i våre ansikter. La oss velge godhetens frukter. De modnes sakte, men de overlever alltid ondskapens hensynsløse angrep.

 

(Ref. nr. 7)

Nr. 7: Ondskap: Gud ber oss om å be til han om beskyttelse, men han ber oss også om å beskytte hverandre. Når vi møter en bror eller søster i nød, sier vi ofte bare i forbifarta at "jeg skal be for deg", uten å tilby annen hjelp. Dette må vi tenke over. Noen ganger er det greit, men ikke alltid. Da vi stemmer på politiske partier må vi også tenke på dette. Det sies at målestokken på hvor godt et samfunn er, er hvordan det behandler sine svakeste og mest sårbare. Det krever at de rike er villige til å betale ganske mye skatt, altså å gi bort en del av sin overflod til fellesskapet.

Opp gjennom historien har det eksistert hele samfunn som ligger i det onde, der lederne forfølger sine borgere. I vår tid er det politiske systemer som nazismen, fascismen og kommunismen som har truet menneskenes selvstendighet og individets verdighet. Kapitalismen har også ført til mange overgrep på samfunn og natur. Noen kapitalister setter pengene sine foran alle andre ting, og det er feil. Vi har sett mange eksempler på at Vestens kapitalister har utnyttet mennesker og det de menneskene eier, i andre verdensdeler. Overgrep har også skjedd innenfor helsesystemer/institusjoner der ansatte har tråkket på beboernes frie vilje hele tiden.

Politikerne gjør en viktig jobb for å beskytte oss mot det onde. I gjennom politikken kan vi være med å påvirke hvordan samfunnet vårt skal bli. Du vil nok høre mennesker si på mange plasser at politikk er noe herk, og at politikere ikke eier moral. De har rett på den måten at vi skal stille oss skeptiske til dem som holder moraliserende tordentaler mot kvinner, jøder, pilleprodusenter, eller folk i sin alminnelighet, - men i et demokrati, er vi alle politikere, så hvorfor har politikere så dårlig rykte i et demokrati? Jo, fordi de ligner litt for mye på oss. Det er jo vi som har stemt på dem for at de skal representere oss i styre og stell.